Menu / szukaj

Zdobywanie terenu

Atakowanie

Główną czynnością w grze Enemy Flag jest zdobywanie coraz to nowych obszar terenu w celu powiększania państwa jak i unicestwienia przeciwnika.

Aby tego dokonać, zaznaczamy lewym klawiszem myszy pole, oraz wykonujemy atak komendą „Zaatakuj” z prawego menu. Czynność tę możemy skrócić do pojedynczego kliku prawym przyciskiem myszy na wybranym sektorze.


Które sektory można zaatakować?

Jedna z ważniejszych kwestii w grze. Nie każdy sektor możemy ot tak sobie zabrać. W pierwszej kolejności nie może na nim znajdować się budynek wroga czy też przeszkoda terenowa. W przypadku tego pierwszego wpierw musi on zostać zniszczony.

Jeśli wybrane przez nas pole jest puste, musi ono spełnić pewien warunek. Pole do ataku musi sąsiadować z co najmniej dwoma innymi sektorami naszego państwa, w tym z jednym pełną krawędzią a nie tylko narożnikiem. Początkowo może wydawać się to trudne do opanowania, jednak w praktyce już po kilku grach od razu widać co możemy zaatakować a co nie.

Na załączonym obrazku zaznaczone zostały białymi kropkami pola które w obecnej sytuacji można zaatakować (uwaga na pola żółte – to tylko złoża złota :)).

Wyjątkiem jest gdy rozpoczynamy atak od pola na którym znajduje się nasz ratusz. W takim wypadku pole atakowane nie musi się stykać z innym narożnikiem, wystarczy samo sąsiedztwo krawędzią z sektorem ratusza. Zapobiega to sytuacją w których gracz z tylko jednym polem, a na nim ratuszem, nie może wykonać żadnego ruchu.


Przejmowanie terenu

Samo pojedyncze atakowanie sektorów było by nudne i mało wydajne w walce z wrogiem. Dlatego też, główną umiejętnością gry jest ich przejmowanie. Polega ono na zabraniu sektora którego nie zaatakowaliśmy bezpośrednio.

Każde pole, które zostanie otoczone z 4 stron przez nasze terytorium, automatycznie zostaje przyłączone do naszego państwa (zostaje przejęte). Dzięki temu, mniejszym kosztem zdobywamy więcej terenu. Oczywiście na przejmowanym polu nie może znajdować się żadna budowla. Możliwe jest takie zaplanowanie ataku aby przejąć nawet do 3 sektorów na raz!

Sytuacja na przedstawionym obrazku pokazuje które sektory należy kolejno atakować aby finalnie przejąć ten oznaczony czerwoną flagą. Sumarycznie, dzięki czterem atakom, zdobywamy aż pięc pól.