Menu / szukaj

Surowce

Spis posiadanych surowców oraz najważniejszych wskaźników gry znajdziemy na górze po prawej stronie interfejsu gry.

Punkty akcji

Określają ile czynności możemy wykonać w danej turze gry. Każda akcja charakteryzuje się innym kosztem punktów akcji, od prostych jak atak, po najkosztowniejsze jak budowa ratusza. Liczba podana po znaku ukośnika, określa maksymalną dozwoloną liczbę punktów akcji, powyżej której nie możemy w danych chwili wyjść (nadmiar jest tracony).

Liczba znajdująca się po prawej stronie pola, poprzedzona znakiem „+”, mówi o przyroście punktów za daną turę. Przyrost ten uzależniony jest ilości posiadanych ratuszy oraz, jednak w mniejszym stopniu, od wielkości państwa.

Maksymalizacja przyrostu punktów akcji jest jednak z główniejszych celów gry, dającym nam przewagę nad przeciwnikiem i prowadzącym do zwycięstwa.


Złoto

Główny surowiec budulcowy w grze. Dzięki niemu możemy wznosić kolejne budowle, rozwijając tym samym nasze państwo. Podobnie jak w przypadku punktów akcji, liczba po prawej stronie określa przyrost złota na turę. Jego wielkość uzależniona jest od ilości posiadanych kopalni.


Armia

Wykorzystywana głównie do atakowania pól wroga, oraz do wznoszenia budowli o charakterze militarnym (np.: murów). Ilość posiadanego wojska możemy zwiększyć stawiając baraki.


Doświadczenie

Określa aktualny poziom doświadczenia, które otrzymujemy za każdą wykonaną akcję w grze. Im wyższy poziom strategiczny danej czynności, tym wyższa ilość punktów doświadczenia zostaje przyznana (np.: zburzenie wrogiego ratusza).

Większy poziom doświadczenia pozwala na budowanie coraz to lepszych budynków. Spora przewaga doświadczenia w stosunku do wroga pozwala na łatwiejszą obronę przed jego atakiem.


Obszar państwa

Wskaźnik typowo informacyjny. Określa procentowy udział sektorów naszego państwa, w stosunku do całego obszaru mapy (400 sektorów). Im większa ilość posiadanych pól, tym więcej punktów akcji jest przydzielanych co turę.