Menu / szukaj

Historia wersji

Enemy Flag 1.6.9

 • możliwość wyboru formatu tekstur gry,
 • szybsze przełączanie języka gry,
 • podświetlanie sektora mapy nad którym widnieje kursor,
 • możliwość zablokowania wysyłania wiadomości przez gracza (komenda /mute),
 • możliwość uruchomienia dowolnej mapy za pomocą komendy map_restart po przez podanie jej nazwy jako parametru,
 • dodana komenda umożliwiająca przełączenie graczy komputerowych w tryb obserwatora (/set_bots_spec),
 • po podłączeniu gracza do serwera na którym trwa rozgrywka natychmiast widać który gracz wykonuje aktualnie ruch,
 • pokazywanie adresu IP nadchodzących połączeń do serwera gry,
 • komendy set_players_team oraz set_bots_team nie są stosowane do obserwatorów,
 • inne drobne poprawki i funkcje serwera gry,
 • drobne udoskonalenia gracza komputerowego,
 • poprawiony błąd powodujący nie przydzielanie terenu graczom po rozpoczęciu rozgrywki w sytuacji gdy jeden z graczy grających posiadał dwucyfrowy indeks podłączenia do serwera,
 • poprawiony błąd powodujący zerowanie się czasu tury gracza grającego u gracza który został wyeliminowany,
 • poprawiony błąd z niewrażliwością filtra słów zakazanych na duże litery,
 • poprawiony błąd z niewyświetlaniem części granicy gracza na obszarach maksymalnego zasięgu widoczności,
 • poprawiony błąd związany z dodawaniem botów o identycznych nazwach a różniących sie tylko poziomem trudności,
 • poprawki niektórych map,
 • nowa mapa (8) Return To Lost Temple.efm,
 • dodatkowe informacje w manualu,

Enemy Flag 1.6.8

 • optymalizacja generowanych skróconych nazw gracza oraz koloru grafiki reprezentującej ping gracza,
 • poprawiono reakcję serwera w przypadku podania nieistniejącego pliku mapy,
 • pokazywanie poziomu gracza komputerowego w jego nazwie,
 • ujednolicone oznaczenie poziomu bota (skala 1-10),
 • dodana komenda pozwalająca na opuszczenia trybu obserwatora przez graczy komputerowych (/set_bots_ready),
 • do wartości pingu średniego nie są brani pod uwagę gracze z pingiem zerowym,
 • przejście do trybu obserwatora gracza wyeliminowanego będącego w drużynie powoduje opuszczenie drużyny i umieszczenie go w graczach neutralnych,
 • nowa mapa (8) World War.efm,
 • poprawiony błąd brania pod uwagę danych gracza z poprzedniej rozgrywki w obliczaniu statystyk gry obecnej,
 • poprawiony błąd z przechodzeniem na złą zakładkę po kliknięciu „stwórz grę”,
 • poprawiony błąd z pokazywaniem „-1” w konsoli serwera podczas wydawania komend przez gracza,
 • poprawiono zabezpieczenia przed sytuacją w której mogło dojść do zmiany ilości drużyn podczas gdy znajdowali się w nich gracze,

Enemy Flag 1.6.7

 • dodany tryb obserwatora (klawisz F12),
 • możliwość wpisywania dłuższych nazw gracza (do 16 znaków),
 • zwiększony czas tury w grze jednoosobowej do 60 sek.,
 • miganie granicy państwa gracza aktualnie wykonującego ruch,
 • ograniczenie możliwości zmiany drużyny tylko raz na 3 sek.,
 • ograniczenie możliwości zmiany trybu obserwatora tylko raz na 3 sek.,
 • zmniejszenie rozmiaru maksymalnej tekstury ładowanej w grze z 512×512 do 256×256,
 • poprawione kolory graczy,
 • akceptacja zarówno dużych jak i małych liter dla skrótów klawiszowych,
 • dodany filtr zakazanych słów (plik configs/badwords.txt),
 • uwzględnianie przewagi graczy komputerowych na wyższych poziomach przy przydzielaniu dóbr startowych,
 • nie uwzględnianie wielkości liter przy wydawaniu komend,
 • ułatwione przeglądanie konsoli serwera z dostępu zdalnego,
 • pokazywanie średniego pingu graczy na belce statusu serwera,
 • pokazywanie aktualnej mapy na belce statusu serwera,
 • gracze którzy nie będą włączeniu do rozgrywki otrzymują podczas łączenia status obserwatora,
 • gracze otrzymują status obserwatora po rozpoczęciu gry którzy nie zostali włączeni do gry,
 • możliwość dodania gracza komputerowego o losowym poziomie za pomocą komendy (/addbot r),
 • zmniejszony przyrost punktów akcji za ratusz (0,85 -> 0,8),
 • zmniejszony koszt armii dla budowy murów,
 • gracz dostaje 25% złota gracza którego wyeliminował,
 • zmniejszenie ilości armii na starcie gry (25 -> 20),
 • za przejęcie sektora neutralnego gracz otrzymuje mniej doświadczenia niż za sektor przeciwnika,
 • namiastka inteligentnej gry drużynowej przez gracza komputerowego w przypadku zagrożenia sojusznika,
 • bezpieczniejsze rozmieszczanie budynków przez boty,
 • priorytetowe niszczenia możliwych kluczowych budynków wroga w sytuacji kiedy jest to możliwe,
 • znacznie poprawiona obrona budynków przez boty,
 • zmiana strategii stawiania kopalń przez boty,
 • zmniejszona odstępy czasowe między kolejnymi ruchami botów,
 • duży innych usprawniających grę gracza komputerowego poprawek,
 • urozmaicenie mapy (4) Forest.efm,
 • wyważenie mapy (8) Wasteland.efm,
 • umieszczenie specyfikacji gry w manualu,
 • spis skrótów klawiszowych gry w manualu,
 • poprawione zachowanie serwera w przypadku wymuszonego startu gry bez graczy,
 • poprawiony błąd z wyborem złej zakładki po kliknięciu w odnośnik na liście serwerów,
 • poprawiony błąd związany z nieukrywaniem statystyk po skończonej grze w sytuacji rozpoczęcia nowej rozgrywki,
 • cała gamma innych kosmetycznych zmian,

Enemy Flag 1.6.6

 • wyrzucenie zbędnych danych z przesyłanych pakietów (ok. 5% spadek rozmiaru pakietu),
 • możliwość wprowadzenia znaków z większego zakresu w nazwie gracza,
 • dodano możliwość szybkiego tworzenia gier wieloosobowych (serwera gry),
 • dodano nierównomierne schematy gier do rozgrywek jednoosobowych,
 • dodano możliwość użycia edytora poziomów,
 • dodano efekty graficzne uszkodzonych budynków,
 • nowa grafika kursora,
 • gracze nowi lub wyeliminowani zaznaczeni są dodatkowo szarym kolorem czcionki,
 • kopalnie postawione na sektorze bez złoża mają inny wygląd,
 • inne drobne poprawki graficzne gry,
 • pokazywanie ilości przesłanych pakietów w statystykach serwera,
 • poprawiona komenda /set_team obsługująca poprawnie powyżej 8 graczy,
 • obniżenie wymaganego poziomu doświadczenia do budowy ratusza (200 -> 175),
 • zwiększenie przyrostu wymaganego doświadczenia do budowy kolejnego ratusza (20 -> 25),
 • zmniejszona ilość przyznawanego doświadczenia za zniszczenie murów,
 • zmniejszenie ceny muru kamiennego (200 -> 180),
 • zmniejszenie wymaganego poziomu doświadczenia do budowy muru kamiennego (150 -> 125),
 • ustawienie procentowej ilości przewagi bota na najwyższym poziomie na 25%,
 • bot potrafi przejmować sektory,
 • szybszy atak bota po rozpoczęciu gry,
 • zablokowany bot rozwija ekonomię a nie tylko zbiera punkty akcji,
 • skupienie ataku bota tylko na jednym celu w danej turze,
 • poprawione nagminne budowanie ratuszy przez bota na granicach państwa,
 • optymalizacja algorytmu bota,
 • więcej nazw botów,
 • 2 nowe mapy dla 8 graczy,
 • poprawione tło oraz rozkład graczy na mapie (8) Ruins.efm,
 • poprawiony błąd powodujący nie przyznawanie doświadczenia za atak terenu gracza wyeliminowanego,
 • w czasie oczekiwania na graczy wyjście gracza z poprzedniej rozgrywki nie powoduje zniszczenia jego państwa na mapie,
 • inne drobne poprawki różnych elementów gry, serwera oraz panelu konfiguracji,

Enemy Flag 1.6.5

 • optymalizacja protokołu sieciowego (ok. 70% spadek wielkości wysyłanych danych),
 • zwiększona maksymalna ilości graczy przebywających na serwerze do 12,
 • możliwość rozgrywania map o ilości miejsc mniejszych niż ilość aktualnie przebywających na serwerze graczy (w tym wypadku liczy się kolejność podłączenia gracza do serwera),
 • losowe kolory graczy podczas rozpoczęcia każdej rozgrywki,
 • angielska wersja językowa gry,
 • możliwość wpisywania długich tekstów wiadomości ograniczonych ilością znaków a nie szerokością tekstu,
 • automatyczne zawijanie tekstu wiadomości,
 • możliwość zamknięcia okna statystyk gry po skończonej rozgrywce,
 • pokazywanie mocy budynków sojusznika,
 • informacja o przegranej u wyeliminowanego gracza,
 • informacje przez kogo został wyeliminowany zniszczony gracz,
 • dokładniejsze odliczanie czasu gracza,
 • zmieniony skrót klawiszowy wyburzania budynku z 0 na W,
 • inne poprawki gry,
 • możliwość wpisania dłuższego tekstu powitalnego serwera,
 • zablokowana możliwość zmiany czasu tury w czasie trwającej gry,
 • możliwość ustawienia aktualnej wartości czasu oczekiwania na graczy za pomocą komendy /set_waittime,
 • całkowite przerzucenie kontroli nad zasadami gry na serwer,
 • serwer nie rejestruje gry na liście serwerów w trybie debugowania,
 • zwiększona ilość linii konsoli do 5000,
 • automatyczny zapis i czyszczenie zawartości po zapełnieniu,
 • zwiększony czas dodawany do czasu oczekiwania na graczy po wejściu nowego gracza z 5 do 10 sek.,
 • na 5 sek. przed rozpoczęciem gry nie można zmienić drużyny,
 • pokazywanie w podpowiedzi ikony systemowej aktualnych danych serwera,
 • możliwość wydawania komend przez graczy (dostępne komendy to: /ping oraz /index),
 • lepsza organizacja kontroli opóźnienia graczy,
 • za atak pustego (niczyjego) pola mniejsza ilość doświadczenia (z 1 do 0.5),
 • za zbudowanie budynku otrzymujemy doświadczenie (1),
 • niższa początkowa cena ratusza,
 • progresywna cena ratusza w zależności od ilości już posiadanych budynków tego typu,
 • większy przyrost punktów akcji za każdy dodatkowy ratusz (z 0.75 do 0.85),
 • zwiększony zasięg wieży obserwacyjnej (z 4.5 do 5.5),
 • zbudowanie wieży wymaga większej ilości punktów akcji (z 3 do 4),
 • zwiększony przyrost punktów akcji za posiadany teren (z 1 pnk./50 sektorów do 1 pnk./40 sektorów),
 • zwiększone gwarantowane wydobycie kopalni nie stojącej na złożu (z 2 do 4),
 • ratusz wydobywa złoto (od 0 do 4),
 • 4 różne sposoby ataku wykonywane przez bota,
 • większy nacisk ataku bota na atak skierowany w konkretny cel,
 • bot broni kopalni oraz baraków,
 • skuteczniejszy sposób decyzji bota o budowaniu nowych ratuszy,
 • im większy poziom bota tym szybciej wykonuje on kolejne ruchy,
 • minimalnie zwiększona przewaga bota najwyższego poziomu (oraz wszystkich niższych w odpowiednich proporcjach),
 • dużo innych poprawek algorytmu gracza komputerowego w celu doskonalenia jego taktyki,
 • dodano nowe nazwy botów,
 • unikalne nazwy botów,
 • nowa mapa (2) Island.efm przeznaczona wyłącznie do pojedynku jeden na jeden,
 • poprawka mapy (8) Temple Of Sand.efm,
 • poprawiony błąd resetowania maksymalnej ilości punktów akcji pokazywanych w grze,
 • poprawiony błąd z niemożliwością zniszczenia neutralnego ratusza (np: po graczu który opuścił grę),
 • wyeliminowany błąd zawieszania serwera podczas gdy zostanie zapełniona konsola,

Enemy Flag 1.6.4

 • optymalizacja prędkości działania gry (w „gorących” momentach nawet do 180%),
 • możliwość zdefiniowania kluczowych parametrów gry jednoosobowej,
 • pokazywanie limitu punktów akcji w grze,
 • pokazywanie aktualnego numeru tury rozgrywki,
 • odświeżenie oprawy graficznej,
 • nowe menu gry,
 • dodane alternatywne skróty klawiszowe dla wiadomości (ENTER), wiadomości drużynowych (BACKSPACE) oraz zakończenia tury (SPACJA),
 • przycisk wyjścia z gry,
 • możliwość wyboru detali gry,
 • możliwość wyłączenia podpowiedzi w grze,
 • możliwość pokazania ilości klatek,
 • możliwość wyłączenia ogranicznika klatek,
 • możliwość używania polskich znaków w wiadomościach,
 • poprawiony błąd z wyświetlaniem obszaru państwa w statystykach gry,
 • poprawiony błąd z nieprawidłowym łączeniem murów na krańcach mapy,
 • poprawiony błąd związany z niemożliwością przewinięcia wiadomości w czasie tury gracza,
 • filtrowanie anizotropowe tekstur,
 • drobne zabezpieczenia poprawiające stabilność gry i serwera,
 • dodano możliwość naprawy budynków,
 • dodano możliwość porzucenia sektora (przydane w grach drużynowych),
 • dodano dostęp zdalny do serwera gry przez WWW (port 47180),
 • optymalizacja protokołu sieciowego (spadek średniej ilości wysyłanych danych o ok. 20-40%),
 • dodana obsługa błędów serwera,
 • możliwość zdefiniowania serii map dla serwera poprzez oddzielenie ich nazw średnikami (mapy wybierane są losowe z dostępnej listy),
 • spore poprawki i optymalizacje algorytmu bota,
 • poziomy bota mają znaczenia,
 • ułatwione zamykanie serwera,
 • dodano komendę wiadomości z poziomu serwera (/say),
 • dodana komendę kończącą obecną rozgrywkę,
 • dodano komendę rozłączającą wszystkie boty lub wszystkich graczy,
 • możliwość zminimalizowania serwera do paska systemowego,
 • polskie opisy wyników działania komend serwera,
 • log serwera zapisywany jest do pliku z aktualną datą,
 • inne poprawki serwera,
 • nowe mapy i poprawki obecnych,
 • poprawki oraz uaktualnienie manuala,

Enemy Flag 1.6.3

 • udoskonalona rozgrywka drużynowa,
 • możliwość rejestracji gry na kilku serwerach gier,
 • poprawione zachowanie bota w sytuacji zagrożenia ratusza,
 • dokładniejsze obliczanie ilości przydzielanego złota graczowi,
 • pokazywanie aktualnego zużycia transferu,
 • pokazywanie danych dotyczących graczy na belce aplikacji serwera,
 • wyrzucanie bota z serwera w sytuacji oczekiwania na graczy gdy nie ma już wolnych miejsc a zostanie nawiązana próba połączenia do serwera,
 • czas oczekiwania na graczy zwiększa się o 5 sekund gdy do serwera dołączy się nowy gracz,
 • ogólne zwiększona spójność serwera,
 • skróty klawiszowe,
 • pokazywanie opóźnienia gracza do serwera obok nazwy gracza,
 • możliwość zmiany drużyny z poziomu gry,
 • zmienione ikony obrazujące dane gracza,
 • nowe mapy i poprawki obecnych,
 • płynne przejścia mapy gry między różnymi stanami rozgrywki,
 • zmienione czcionki,
 • pomniejsze poprawki grafiki,
 • zwiększony standardowy limit punktów akcji do 12,

Enemy Flag 1.6.2

 • kończenie gier drużynowych,
 • pokazywanie nazwy mapy przy rozpoczęciu gry,
 • dźwięk podczas dołączenia się nowego gracza do serwera,
 • możliwość rozpoczęcia szybkiej gry jednoosobowej z graczem komputerowym,
 • poprawiona inteligencja botów,
 • możliwość ustawienia sojuszu na serwerze do max. ilości graczy,
 • zwiększony limit armii do 150,
 • możliwość ustawienia wiadomości powitalnej serwera za pomocą zmiennej sv_message,
 • poprawione ikony w grze,
 • pokazywanie podpowiedzi po najechaniu na dane gracza,
 • możliwość obserwacji gry przez graczy wyeliminowanych lub dołączonych w czasie rozgrywki za pomocą zmiennej sv_forceenemy,
 • nowe mapy,
 • poprawiona animacja flagi na rogach murów,
 • inne zmiany i poprawki serwera dedykowanego,

Enemy Flag 1.6.1

 • gruntowna przebudowa serwera,
 • komputerowi gracze,
 • obcinanie górnych wpisów konsoli serwera po przekroczeniu 2000 linijek,
 • pokazywanie ilości przesyłanych danych,
 • optymalizacja protokołu sieciowego (wykluczenie przesyłania niektórych pakietów w sytuacjach tego nie wymagających),
 • dodano możliwość zapisania zawartości konsoli serwera,
 • dużo mniejszych poprawek serwera,
 • zmieniony ekran ładowania gry,
 • nie ładowanie dźwięków lub muzyki w przypadku ustawienia głośności na 0,
 • dodano kolorowe flagi na rogach murów,
 • balans cen i warunków początkowych,
 • zmienione dźwięki gry,
 • statystyki gry po zakończeniu tury przez ostatniego żywego gracza,
 • po zniszczeniu innego gracza jego budynki nie są niszczone a stają się neutralne,

Enemy Flag 1.6.0

 • nowa grafika,
 • nowe dźwięki,
 • wygładzanie krawędzi czcionek,
 • mapa ukształtowania terenu,
 • nowe oznaczenia granic oraz terenu państwa,
 • optymalizacja przesyłanych pakietów,
 • całkowicie zmieniony serwer dedykowany,
 • nowy loader,
 • poprawki tysiąca błędów i usterek,