Menu / szukaj

Historia wersji

Enemy Flag 1.7.7

 • poprawiono pomiar ilości klatek na sekundkę gry (FPS),
 • poprawiono działanie ogranicznika klatek w grze,
 • dodany skrót klawiszowy do wywołania okna z listą graczy (F9),
 • dodano pokazywanie możliwych skrótów klawiszowych w menu gry,
 • pokazywanie powodu rozłączenia gracz dla innych uczestników rozgrywki,
 • dodana ochrona przed flood’em zawierającym przeważającą ilość takich samych znaków w treści wiadomości,
 • poprawione wykrywanie polskich filtrze w filtrze przeciw przeklinaniu,
 • zmniejszona ilość bezczynnych tur potrzebnych do automatycznego rozłączenia gracza (4 -> 3),
 • zwiększona maksymalna ilość możliwych map zmiennej sv_map (32 -> 100),
 • poprawiony błąd powodujący liczne problemy z działalnością serwera gry po wyrzuceniu gracza komputerowego w trakcie trwającej rozgrywki,
 • poprawiono błąd związany z dodawaniem przedrostka AI. do nazwy gracza który opuścił grę w treści komunikatu, a w wyniku czego kontrolę nad jego rozgrywką przejął gracz komputerowy,
 • poprawiony błąd powodujący niedziałanie funkcji automatycznego rozłączania gracza w przypadku minięcia kilku tur bezczynności,
 • poprawiony błąd nieuwzględniający całkowitego limitu złota po otrzymaniu spadku za zabicie gracza,
 • poprawiony drobny błąd w edytorze plansz,
 • dodano brakujące tłumaczenie na język niemiecki,
 • inne drobne poprawki,

Enemy Flag 1.7.6

 • dodano system zgłaszania się klienta w celu eliminowania martwych połączeń TCP/IP w momencie nagłego zerwania połączenia,
 • rozłączanie grającego gracza w sytuacji braku aktywności przez 4 tury rozgrywki,
 • dokładniejsze komunikaty w sytuacji gdy nie można podłączyć się do serwera gry,
 • rozszerzenie działania filtru zakazanych słów na nazwę gracza,
 • zaostrzenie działania filtru przeciw flood’owaniu,
 • znaczne poprawienie skuteczności działanie filtru przeciw flood’owaniu oraz przeklinaniu,
 • zwiększona kara za flood (3min -> 5 min),
 • możliwość założenia nieskończonego czasowo ban’a na dany adres IP,
 • ułatwione dodawanie nieskończonego przedziału czasowego dla komend /mute, /disc, /addwatch poprzez podanie parametru czasu wynoszącego -1,
 • zwiększony maksymalny dozwolony czas ban’owania danego adresu IP (24h -> 48h),
 • zmniejszony wymagany poziom doświadczenia na niepowiedzenie się ataku przeciwnikowi (125 -> 100),
 • zmniejszony minimalny poziom prawdopodobieństwa na udanie się ataku (50% -> 40%),
 • zmniejszona cena ratusza w złocie (550 -> 500),
 • możliwość odświeżenia listy serwerów tylko raz na 3 sekundy,
 • domyślne dołączenie pliku filtru przeciw przeklinaniu,
 • dodana nowa mapa: (12) Lost World.efm,
 • dodane 3 nowe mapy autorstwa gracza Hlaan: (2) Another Size.efm, (4) Clover.efm, (8) Grande.efm,
 • poprawiony błąd powodujący zerowanie się ilości wydobytego złota w statystykach końcowych,
 • poprawione błędy związane z niepotrzebnym wysyłaniem kilku pakietów danych,
 • wiele innych drobnych modyfikacji i poprawek,

Enemy Flag 1.7.5

 • dodawanie numeru gracza do jego nazwy w przypadku pojawienia się dwóch o identycznych nazwach,
 • zwiększone zabezpieczenia przesyłanego do serwera hasła w trakcie logowania,
 • informacje na temat przyczyny rozłączenia z serwerem,
 • szybsze pojawianie się oraz zanikanie okien informacyjnych gry,
 • czarny kolor kropki opóźnienia (pingu) symbolizuje osiągnięcie maksymalnego czasu opóźnienia,
 • zmniejszone restrykcje dotyczące wyrzucenia z serwera w stosunku do graczy o bardzo złym połączeniu,
 • krawędzie mapy nie dają możliwość przejęcia sektora (zachowanie identyczne jak w przypadku ozdób terenu),
 • drobna poprawka warunku stawiania murów przez graczy komputerowych,
 • poprawiony błąd powodujący liczne błędy oraz pokazywanie terenu wroga podczas opuszczenia serwera przez jednego z graczy w trakcie rozgrywki,
 • inne drobne poprawki,

Enemy Flag 1.7.4

 • dodana niemiecka wersja językowa gry,
 • pomiar opóźnienia zwiększony z 2 do 5 sekund,
 • automatyczne wyrzucanie graczy z serwera u których trzykrotnie został przekroczony czas odpowiedzi pakietu,
 • automatyczne blokowanie wysyłania wiadomości graczowi za flood’owanie,
 • automatyczne blokowanie wysyłania wiadomości graczowi za przeklinanie,
 • automatyczne wyrzucanie gracza z serwera za nagminne łamanie kar za flood’owanie oraz przeklinanie,
 • poprawione rozmieszczenie źródeł na mapach generowanych losowo,
 • możliwe umieszczenie gracza na granicy mapy w mapach generowanych losowo,
 • dodana komenda umożliwiająca zbanowanie danego adresu IP bez konieczności rozłączania gracza (/addwatch),
 • dodana komenda usuwająca wszystkie adresy IP z listy obserwowanych (/unwatch_all),
 • zakańczanie rozgrywki w sytuacji wyłączenia serwera (nie powoduje błędnego naliczenia punktów rankingu),
 • wiadomości gracza z zablokowaną możliwością pisania nie są dłużej pokazywane w konsoli serwera,
 • zwiększona ilość przydzielanego doświadczenia za zniszczenie baraku (5 -> 8),
 • zmniejszona ilość przydzielanego doświadczenia za przejęcie sektora (2 -> 1,5),
 • poprawiona mapa (12) Temple Of Sand.efm,
 • dodana nowa mapa (10) Colloseum.efm,
 • poprawiony błąd związany z nieodgrywaniem dźwięku akcji przy zajściu podwójnego zdarzenia na mapie,
 • poprawiony błąd związany z wysłaniem komunikatu o opuszczeniu gry przez gracza przy nieudanej próbie wejścia gracza na serwer,
 • poprawiony błąd mogący powodować kilkukrotne, nieprawidłowe naliczenie punktów rankingu,
 • poprawiony błąd powodujący dodawanie dodatkowych 10 sek. do czasu oczekiwania na graczy przy nieudanej próbie wejścia gracza na serwer,
 • poprawiony błąd związany z błędnym wyświetlaniem czasu w sytuacji zdefiniowania nieograniczonego przedziału w komendzie /watchip_list,
 • inne drobne poprawki,

Enemy Flag 1.7.3

 • automatyczne pobieranie map,
 • nowe, szczegółowe statystyki po zakończeniu gry,
 • uwzględnianie w statystykach gry kolejności wyeliminowania graczy,
 • nowy system rankingowy,
 • włączenie map losowych do gier rankingowych,
 • włączenie rozgrywek drużynowych do gier rankingowych,
 • dodany okres ochrony (4 tury) dla gier rankingowych,
 • dodane menu gry (klawisz ESC lub F10),
 • dodana lista graczy wraz z szczegółowymi danymi,
 • zmieniona grafika tła,
 • zmieniona grafika okien informacyjnych,
 • zmieniona czcionka,
 • pełna obsługa polskich znaków,
 • pokazywanie nazwy schematu na belce okna mapy w przypadku mapy losowej,
 • wygaszenie nagłówków pustych drużyn,
 • pokazywanie nazwy serwera na belce okna,
 • ponawianie próby aktualizacji rankingu graczy w sytuacji niepowodzenia,
 • dodane informacje o całkowitej liczbie zaakceptowanych połączeń serwera,
 • pokazywanie numeru połączenia gracza,
 • pokazywanie statusu logowania na liście graczy,
 • możliwość odnoszenia się do gracza za pomocą jego nazwy w komendach tego wymagających,
 • informacja w konsoli o pobieraniu pliku mapy przez gracza,
 • informacja w konsoli o zakończeniu gry,
 • usunięte komendy klienta /index oraz /ping,
 • możliwość nie powiedzenia się ataku w sytuacji dużych różnic w doświadczeniu między graczami,
 • zmniejszenie ilości przydzielanego doświadczenia za sektory/budynki neutralne (50% -> 25%),
 • zmniejszenie ilości doświadczenia za zbudowanie budynku (1 -> 0.5),
 • uszkodzona kopalnia wydobywa tyle złota ile kopalnia postawiona w miejscu bez złoża,
 • uszkodzona kopalnia postawiona w miejscu bez złoża nie wydobywa złota,
 • uszkodzony barak nie daje dodatkowego wojska przy budowie następnego,
 • uszkodzona wieża obserwacyjna ma zmniejszony promień widoczności,
 • tańsza naprawa budynków oraz ratusza,
 • zwiększony całkowity limit armii (150 -> 200),
 • losowanie złóż na mapach losowych wokół pozycji startowych graczy,
 • różne początkowe kształty państw na mapach losowych,
 • poprawiony schemat mapy losowej winter.rmg,
 • nowy schemat mapy losowej,
 • poprawiona pozycja gracza południowego na mapie (6) Patch Of Deatch.efm,
 • poprawiona mapa (12) Outpost.efm,
 • nowa mapa (3) Valley Of Death.efm,
 • aktualizacja biblioteki fmod do wersji 3.75,
 • poprawione wyświetlanie listy kolorów państwa gracza,
 • poprawione działanie listy serwerów gier,
 • poprawione błędne wartości zmiennych sv_autoai oraz sv_bestmap przy tworzeniu serwera dedykowanego,
 • poprawiony błąd uniemożliwiający wyświetlenie zawartości zmiennej sv_teams w trakcie aktywnej gry,
 • poprawiona animacja okien informacyjnych,
 • inne drobne poprawki,

Enemy Flag 1.7.2

 • dodana możliwość zalogowania się do gry na podstawie konta w serwisie,
 • dodane gry rankingowe,
 • screenshot’y oraz logi serwera zapisywane są w osobnych folderach,
 • oznaczenie graczy zalogowanych,
 • zmieniony sposób pokazywania zaznaczonego gracza na mapie,
 • poprawione wybieranie najlepszej mapy,
 • zmieniony sposób traktowania map losowych podczas wybierania najlepszej mapy,
 • zmienione parametry cenowe murów,
 • nieznacznie obniżony koszt naprawy budynków,
 • nowy, zaawansowany algorytm przejmowania sektorów dla graczy komputerowych,
 • inne drobne poprawki gracza komputerowego,
 • nowe mapy: (4) Goldrush.efm, (12) Outpost.efm,
 • zmieniona forma manual’a,
 • dwujęzyczny instalator,
 • poprawione nie przetłumaczone nagłówki listy serwerów dla wersji angielskiej gry,
 • poprawiony błąd związany z nie odświeżaniem listy graczy po zdjęciu obserwacji z adresu IP jednego z graczy,
 • poprawiony błąd z sporadycznym nie akceptowaniem pierwszego pakietu informacji o mapie,
 • poprawiony błąd z nie reagowaniem komendy /mute na graczu którego adres IP jest aktualnie obserwowany,

Enemy Flag 1.7.1

 • dodana mgła wojny,
 • dodana lista serwerów,
 • poprawione tła map losowych,
 • drobne poprawki graficzne,
 • drobne poprawki dźwięków,
 • inne drobne poprawki wyświetlania elementów gry,
 • możliwość wyboru map losowej w grze dla jednego gracza oraz przy tworzeniu serwera,
 • możliwość uruchomienia serwera na dowolnym porcie (sv_port),
 • możliwość uruchomienia kilku serwerów równolegle (na różnych portach),
 • dodana możliwość ban’owania konkretnych adresów IP,
 • zablokowanie wysyłania wiadomości kojarzone z IP a nie graczem,
 • podgląd i zarządzanie obserwowanymi (mute & ban) adresami IP (/watchip_list),
 • możliwość wyłączenia zastępowania gracza graczem komputerowym (sv_autoai),
 • możliwość wyłączenia inteligentnego wyboru map (sv_bestmap),
 • możliwość dodania bota do konkretnej drużyny po przez opcjonalny parametr,
 • wypowiedzi zawierające słowa z listy słów zakazanych nie są wyświetlane,
 • możliwość wywołania poprzedniej komendy serwera za pomocą kursorów góra/dół w linii komend,
 • zmniejszona ilość losowanych złóż na mapach losowych,
 • zmniejszona ilość przydzielanego doświadczenia za zniszczenie ratusza (20->15),
 • zmniejszona ilość przydzielanego doświadczenia za wyeliminowanie gracza (30->20),
 • przydzielanie 2 sztuk złota co rundę,
 • poprawiony warunek budowy kopalń przez graczy komputerowych,
 • zmodyfikowana mapa (12) Temple of Sand.efm,
 • poprawiona mapa (12) Tropical World.efm,
 • nowa mapa (4) Trapped.efm,
 • nowa mapa (2) Jungle.efm,
 • poprawiony błąd z nie wyrzucaniem graczy komputerowych po graczach którzy opuścili grę,
 • poprawiony błąd z niemożliwością pisania wew. drużyny graczowi wyeliminowanemu,
 • inne drobne poprawki,

Enemy Flag 1.7.0

 • zwiększona ilość graczy rozgrywających grę do 12,
 • zwiększona ilość osób przebywających na serwerze gry do 24,
 • zwiększona ilość drużyn do 6,
 • dodana możliwość handlu w trybie drużynowym,
 • możliwość wyboru koloru państwa,
 • po wyjściu gracza w trybie drużynowym kontrolę nad rozgrywką przejmuje gracz komputerowy,
 • pokazywanie przyrostu punktów akcji oraz złota po zakończonej turze,
 • pokazywanie drużyn graczy w komunikacie mówiącym o wyeliminowaniu gracza,
 • generator map losowych (nazwa mapy: „(RMG)”),
 • dodane menu główne gry,
 • zmieniony ekran ładowania gry,
 • dodane okna informacyjne,
 • dodane schematy gry dla 12 graczy,
 • możliwość wyboru filtrowania tekstur,
 • drobne poprawki programu konfiguracji gry,
 • zróżnicowany kolor granicy i obszaru państwa (różne odcienie),
 • płynne przejście między kolejnymi poziomami wielkości płomienia uszkodzonych budynków,
 • oznaczenie na liście graczy osób z zablokowaną możliwością wysyłania wiadomości,
 • widoczność paska mocy wrogich budynków dla graczy grających jak i obserwatorów,
 • oznaczenie gracza na liście osób którego sektor aktualnie jest zaznaczony na mapie,
 • pokazywanie ilości graczy w grze,
 • zmieniona faktura terenu mapy,
 • zmniejszona przeźroczystość obszaru mapy,
 • zmiana sposobu pulsacji obszaru gracza wykonującego ruch,
 • ciągłe pokazywanie drużyny graczy neutralnych,
 • wyświetlanie nazwy mapy na belce okna mapy,
 • pokazywanie współrzędnych zaznaczonego pola mapy,
 • poprawki wielu elementów graficznych,
 • zwijanie listy graczy w grze w zależności od ich ilości,
 • wiadomości zawierające same znaki spacji nie są wysyłane,
 • dodane dialogi otwórz/zapisz w edytorze map,
 • większy wpływ wybranego poziomu detali na grafikę w grze,
 • nowa komenda dla graczy (/time) pokazująca aktualny czas na serwerze gry,
 • losowanie najbardziej odpowiedniej mapy pod względem ilości grających osób w sytuacji gdy zdefiniowanych jest kilka map,
 • ujednolicenie formatu podawania czasu w grze i na serwerze,
 • pomocnicze informacje podczas blokowania/odblokowania możliwości wysyłania wiadomości danemu graczowi,
 • możliwość podawania czasu zablokowania wysyłania wiadomości w minutach i sekundach,
 • przeniesienie wszystkich danych statystycznych serwera do komendy /info,
 • przeniesienie listy graczy serwera do komendy /players,
 • pokazywanie adresu IP graczy na liście graczy serwera,
 • zablokowana możliwość zmiany ilości drużyn podczas trwającej rozgrywki,
 • możliwość zmiany rozmiaru okna konsoli serwera,
 • możliwość rozpoczęcia ataku od pojedynczego sektora jeśli znajduje się na nim ratusz,
 • możliwość naprawy ratusza (dużo gorszy współczynnik opłacalności niż dla innych budynków),
 • zmniejszona ilość przydzielanych punktów akcji zależnych od posiadanego terenu (1/40 -> 1/50),
 • zmniejszona ilość punktów akcji na starcie rozgrywki (10 -> 8),
 • zmniejszona ilość złota na starcie rozgrywki (500 -> 400),
 • zmniejszona ilość przydzielanego doświadczenia za zniszczenie ratusza (30 -> 20),
 • przydzielanie doświadczenia za zniszczenie gracza (30),
 • ujednolicenie ilości przyznawanego doświadczenia za odpowiednie akcje na sektorach/budynkach neutralnych (50% doświadczenia docelowego),
 • zmniejszona ilość otrzymywanego złota od wyeliminowanego gracza (25% -> 20%),
 • ratusz nie wydobywa złota,
 • zmieniony i poprawiony warunek stawiania kopalń przez boty,
 • ujednolicona procedura szukania miejsca na budynki przez boty,
 • udoskonalony warunek budowy murów przez boty,
 • zmieniony warunek stawiania nowego ratusza przez boty,
 • poprawione zachowanie bota w sytuacji zablokowania go przez sojusznika,
 • dłuższa rozbudowa państwa bota przed przystąpieniem do ataku,
 • burzenie budynków w sytuacji braku armii oraz miejsca na nowy barak,
 • handel botów,
 • inne znaczące poprawki ogólnego algorytmu gracza komputerowego,
 • poprawki bieżących map,
 • nowe mapy,
 • nowe ozdoby terenu,
 • optymalizacja wyszukiwania graczy po stronie klienta i serwera,
 • optymalizacja rysowania grafiki gry,
 • optymalizacja dostępu do danych gry,
 • optymalizacja pakietu informującego o ilości graczy (ok. 45% spadek rozmiaru),
 • uporządkowana struktura zasobów gry,
 • uzupełnienie manual’a,
 • poprawiony błąd powodujący niepotrzebnie wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź serwera po podłączeniu się do niego,
 • poprawiony błąd związany z budowaniem kopalń przez boty w sytuacji zagrożenia jedynego ratusza,
 • poprawiony błąd związany z błędnym pokazywaniem pinga ostatniego gracza na liście,
 • poprawiony błąd związany z wyświetlaniem tury nr. 1 u graczy tuż po uruchomieniu serwera,
 • poprawione błędy literowe,
 • setki innych drobnych zmian i poprawek,