Menu / szukaj

Historia wersji

Enemy Flag 1.9.5

 • lepsza walidacja parametrów dla komendy serwera /add_bot
 • poprawiony błąd powodujący brak dźwięku podczas wejścia na serwer nowego gracza
 • drobne poprawki językowe

Enemy Flag 1.9.4

 • dodano pokazywanie rankingu gracza podczas jego wejścia na serwer rankingowy
 • dodano możliwość wyłączenia odmiennego widoku granic sojusznika
 • ulepszone generowanie terenu dla map losowych
 • ulepszono rozłożenie złóż na mapach losowych
 • wykluczono centralny obszar mapy generowanej losowo z możliwości umieszczania tam pozycji startowej
 • od teraz nazwa pliku logu zawiera nazwę serwera
 • gracz komputerowy nie buduje tak intensywnie murów na granicy swojego państwa w sytuacji w której nie może wykonać żadnego ruchu
 • od teraz zmienna sv_fogofwar może przybrać 3 stany (0, 1, 2)
 • poprawiony błąd występujący podczas dodawania gracza komputerowego i stosowania zmiennej sv_allowsharedip oraz sv_maxteamplayers
 • naprawiony błąd podczas uruchamiania serwera na systemie Windows 2000
 • inne drobne poprawki

Enemy Flag 1.9.3

 • od teraz granica między państwami sojuszników ma inny kształt,
 • podczas gry na mapie losowej pokazywane jest „ziarno” z jakiego została ona wygenerowana,
 • zwiększona wartość podstawowego wydobycia złota (2 -> 4),
 • zwiększona cena kopalni w punktach akcji (5 -> 6),
 • zwiększony spadek złota po wyeliminowanym graczu (20% -> 25%),
 • poprawiony wygląd map generowanych losowo,
 • poprawiony sposób generowania kształtu terenu na mapach losowych,
 • poprawiono sposób rozłożenia złóż złota na mapach losowych,
 • zmienna sv_autoai pozostawia od teraz gracza komputerowego nawet jeśli gracz opuszczający grę nie był w żadnej drużynie,
 • dodana komenda /unwatch dla moderatorów,
 • zmieniona domyślna nazwa serwera,
 • poprawiony błąd powodujący nie uwzględnienie zmiennej sv_maxteamplayers w komendach /set_bots_team oraz /set_players_team,
 • inne drobne zmiany i poprawki,

Enemy Flag 1.9.2

 • nowy generator map losowych,
 • odświeżone grafiki wszystkich budynków w grze,
 • po wybraniu sektora z budynkiem pokazywany jest jego wiek,
 • powierzchnia państwa od teraz pokazywana jest w sektorach a nie procentach,
 • zrzuty ekranu od teraz zapisywane są w formacie PNG,
 • ogranicznik klatek od teraz dopuszcza wyższą wartość FPS,
 • zmieniona grafika kursora,
 • dodana zmienna sv_fogofwar,
 • poprawiony błąd umożliwiający przejście do drużyny neutralnych na serwerach rankingowych,
 • inne drobne poprawki,

Enemy Flag 1.9.1

 • dodana możliwość zmiany drużyny na serwerach rankingowych,
 • dodana możliwość wejścia w tryb obserwatora na serwerach rankingowych,
 • dodano powiadomienie na pasku zadań w sytuacji w której wymagana jest aktywność gracza (nowa osoba pojawiła się w grze lub rozpoczęła się tura gracza),
 • dodana nowa mapa (2) Hideout.efm,
 • nowy, bardziej dopasowany do klimatu gry, podkład muzyczny,
 • zmienione niektóre dźwięki gry,
 • normalizacja poziomu głośności wszystkich dźwięków gry,
 • zmieniona czcionka napisów nagłówkowych,
 • komunikat o tym przez kogo został wyeliminowany gracz nie jest dłużej wyświetlany,
 • możliwa częstsza zmiana trybu obserwatora,
 • poprawione „miejsce kliku” kursora,
 • poprawiony błąd powodujący wyświetlanie serii komunikatów w przypadku nagłego odłączenia od serwera gry,
 • zwiększona liczba punktów akcji przyznawanych za ratusz (0,9 -> 1),
 • zmniejszona liczba punktów akcji przyznawanych za „otwarty sektor” (1/80 -> 1/100),
 • zwiększona liczba doświadczenia przyznawana za wyburzenie muru drewnianego (5 -> 8),
 • zwiększona liczba doświadczenia przyznawana za wyburzenie muru kamiennego (10 -> 15),
 • zwiększony poziom doświadczenia od którego możliwe jest budowanie muru kamiennego (125 -> 135),
 • zwiększony koszt w złocie wieży obserwacyjnej (80 -> 90),
 • gracz komputerowy ciut rzadziej buduje mury,
 • dodana zmienna sv_mods,
 • dodana zmienna sv_maxclients,
 • dodana zmienna sv_maxteamplayers,
 • dodana zmienna sv_allowsharedip,
 • zmieniony sens zmiennej sv_maxplayers,
 • zmieniona nazwa zmiennej sv_forceenemy na sv_allowspectate,
 • możliwość zmiany wartości zmiennej sv_fastbotprocessing w trakcie trwającej gry,
 • poprawione nieprawidłowe wyświetlanie wartości zmiennej sv_public,
 • ujednolicone nazwy komend (/addbot -> /add_bot, /addmaps -> /add_maps, /addwatch -> /add_watch, /loadplugin -> /load_plugin, /unloadplugin -> /unload_plugin),
 • inne zmiany i poprawki,

Enemy Flag 1.9.0

 • dodany system gier rankingowych,
 • nowy serwer lobby,
 • przywrócona możliwość rejestracji konta w grze,
 • dodane dwie nowe mapy dla gier jeden na jednego: (2) Leaf.efm, (2) Nothing.efm,
 • zmniejszony czas pomiędzy możliwymi wysłaniami pinga na mapie w grach drużynowych,
 • zwiększona ilość zapamiętywanych wiadomości w oknie chatu,
 • zmniejszona ilość przydzielanych punktów akcji za „zamknięty” sektor (1/40 -> 1/50),
 • nowe tło menu głównego gry,
 • odświeżony interfejs aplikacji serwera oraz konfiguracji gry,
 • zmieniona domyślna mapa serwera na (RMG),
 • usunięte zmienna serwera sv_server,
 • dodana zmienna serwera sv_public,
 • poprawiony błąd powodujący niemożliwość uruchomienia serwera gry w przypadku gdy w zmiennej sv_map znajdował się scenariusz a nie mapa,
 • inne zmiany i poprawki,