Menu / szukaj

Skróty klawiaturowe

Funkcja Skrót
Menu główne gry ESC lub F10
Lista graczy F9
Przesuwanie zaznaczenia na mapie KURSORY
Zaznaczenie LMB
Atak RMB
Oznaczenie pola dla sojusznika MMB
Zakończenie tury SPACE
Wywołanie okna wpisywania wiadomości (tzw. chat) T lub ENTER
Wywołanie okna wpisywania wiadomości drużynowej (tzw. team chat) Y lub BACKSPACE
Wysyłanie wiadomości ENTER
Przełączenie między trybem gotowości do gry a trybem obserwatora F12
Zwiększenie/zmniejszenie głośności dźwięków F5/F6
Zwiększenie/zmniejszenie głośności muzyki F7/F8
Dołączenie do wybranej drużyny 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Przesuwanie okna gry (nie w trybie pełnoekranowym) SHIFT+LPM
Przechwycenie i zapisanie do pliku aktualnego ekranu gry ‚ (apostrof)

Legenda:

  • LMB – lewy przycisk myszy
  • RMB – prawy przycism myszy
  • MMB – środkowy przycisk myszy