Menu / szukaj

Budynki

Lista budynków dostępnych w grze.

Ratusz

Główny i najważniejszy budynek gry. Jego utrata oznacza wyeliminowanie gracza. Większa ilość ratuszy pozwala na zabezpieczenie swojego bytu, ale przede wszystkim zwiększa ilość przydzielanych punktów akcji co turę.

Od budynku ratusza możliwy jest atak z pojedynczego sektora. Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale dotyczącym zdobywania terenu.


Kopalnia

Pozwala na wydobywanie złota – każda zwiększa jego przyrost od 16 do 20 sztuk co turę. Kopalnia działa na pełnych obrotach jeśli zostanie zbudowana za złożu (pole oznaczone żółtą kropką). W przeciwnym wypadku jej wydajność jest znacznie niższa.

Większa ilość kopalni sumuje ich łączne wydobycie, zwiększając tym samym ilość surowca jakim możemy dysponować co turę.


Barak

Dostarcza armię. Jego jednorazowy zakup skutkuje dodaniem 20 żołnierzy do naszej armii.

Każdy kolejny posiadany już barak zwiększa produktywność nowo wybudowanego o +2 żołnierzy. Mimo iż po wybudowaniu budynek ten nie spełnia już istotnej roli, warto chronić baraki ze względu na przyszłościowy mniejszy koszt produkcji armii.


Wieża obserwacyjna

Zwiększa zasięg widoczności poza granice naszego państwa.

Umożliwia szybsze odszukanie wroga, oraz zakradnięcie się niezauważenie pod jego granicę w celu niespodziewanego ataku.

Uszkodzona wieża, odsłania teren w mniejszym stopni w stosunku do nieuszkodzonej.


Mur drewniany/kamienny

Struktura obronna. Stanowi przeszkodę dla przeciwnika która wymaga wielokrotnego ataku w celu sforsowania jej.

Mur kamienny wymaga większej ilości ataków wroga w celu jego zburzenia w stosunku do konstrukcji drewnianej.